Lan hồ điệp màu vàng bông mai DS66-1

0₫

Mô tả

Lan hồ điệp vàng bông mai DS66-1

Số lượng hoa: 9 - 12

 Kích thước hoa: 11cm

 Số lượng vòi: 1-2

Lan hồ điệp vàng bông mai DS66-1

Sản phẩm liên quan

 Lan hồ điệp màu vàng bông mai DS66-1
0912690939