Hoa chúc mừng khai trương

 Bình Hoa Lan 20 Cành Chúc Mừng LHD-379  Bình Hoa Lan 20 Cành Chúc Mừng LHD-379
5,000,000₫
bình hoa lan hồ điệp 5 cây vàng bình hoa lan hồ điệp 5 cây vàng
1,250,000₫
chậu hoa lan hồ điệp 10 cành chúc mừng khai trương chậu hoa lan hồ điệp 10 cành chúc mừng khai trương
2,800,000₫
bình hoa lan tặng sinh nhật sếp bình hoa lan tặng sinh nhật sếp
1,400,000₫
chậu hoa lan vàng biếu tết chậu hoa lan vàng biếu tết
2,000,000₫
chậu hoa lan vàng chậu hoa lan vàng
2,000,000₫
chậu hoa lan hồ điệp chúc mừng chậu hoa lan hồ điệp chúc mừng
7,500,000₫
 Chậu hoa lan hồ điệp chúc mừng LHD-617  Chậu hoa lan hồ điệp chúc mừng LHD-617
2,000,000₫