Chậu lan hồ điệp đẹp

Chậu lan hồng 7 cành LHD-600 Chậu lan hồng 7 cành LHD-600
1,750,000₫
Bình hoa lan vàng cam 5 cành Bình hoa lan vàng cam 5 cành
1,250,000₫
 Bình hoa lan tím 6 cành LHD-598  Bình hoa lan tím 6 cành LHD-598
1,500,000₫
Chậu lan hồ điệp trắng 9 cành LHD-596 Chậu lan hồ điệp trắng 9 cành LHD-596
2,250,000₫
Chậu hoa lan tím 10 cành đẹp LHD-592 Chậu hoa lan tím 10 cành đẹp LHD-592
2,500,000₫
 Chậu hoa lan hồng phấn 9 cành LHD-591  Chậu hoa lan hồng phấn 9 cành LHD-591
2,250,000₫
Chậu hoa lan vàng siêu VIP biếu tết Chậu hoa lan vàng siêu VIP biếu tết
15,500,000₫
 Chậu hoa lan biếu tết LHD-589  Chậu hoa lan biếu tết LHD-589
2,500,000₫
 Bình hoa lan tặng tết LHD-588  Bình hoa lan tặng tết LHD-588
2,500,000₫
 Chậu lan hồ điệp tết - Sắc xuân LHD-587  Chậu lan hồ điệp tết - Sắc xuân LHD-587
10,500,000₫